Krioterapia

Krioterapia jest powszechnie używaną metodą leczenia różnych zmian skórnych, polegającą na ich zamrażaniu. Zmiany skórne które mogą być leczone za pomocą krioterapii to między innymi: brodawki wirusowe, kłykciny kończyste, mięczaki zakaźne, rogowacenie słoneczne, brodawki łojotokowe i włókniaki miękkie. Substancją najczęściej wykorzystywaną przez lekarzy do zamrażania zmian skórnych jest ciekły azot o temperaturze -196°C.

 

Przy zastosowaniu krioterapii metodą natryskową ciekły azot jest rozpylany bezpośrednio na zmianę skórną. Mechanizm zniszczenia zmiany skórnej polega na wywołaniu uszkodzenia komórek, które jest wynikiem ich zamrażania i rozmrażania. Reakcją na uszkodzenie komórek jest stan zapalny, który bierze udział w dalszym ich uszkodzeniu. Czasami zmiany skórne muszą być kilka razy leczone krioterapią w celu ich usunięcia.

 

Korzyścią krioterapii jest łatwość jej zastosowania i dobre efekty kosmetyczne. Objawy niepożądane krioterapii takie jak: pieczenie, rumień i obrzęk skóry, mają zwykle niewielkie nasilenie i krótko się utrzymują. W miejscu krioterapii może również wytworzyć się pęcherz, który przekształca się w strup, ulegający złuszczeniu.