Dermatoskopia

Ludzie nierzadko nadmiernie eksponują się na promieniowanie ultrafioletowe, co sprzyja powstawaniu różnych zmian skórnych. Wykonywane regularnie badania dermatoskopowe są pomocne w diagnostyce i leczeniu znamion melanocytowych i innych zmian skórnych.

 

Dermatoskopia jest metodą diagnostyczną umożliwiającą oglądanie zmian skórnych w powiększeniu. Jej głównym zastosowaniem jest diagnostyka zmian barwnikowych. Umożliwia ona ocenę rozkładu barwnika oraz wgląd w struktury morfologiczne znamion melanocytowych, niewidoczne gołym okiem. Dermatoskopia zwiększa możliwość trafnego rozpoznania zmian barwnikowych w porównaniu z badaniem klinicznym.

 

Regularna kontrola kliniczna i dermatoskopowa znamion melanocytowych przez lekarza dermatologa, umożliwia rozpoznanie znamion które są nieprawidłowe i wymagają wycięcia chirurgicznego z badaniem histopatologicznym.